sprzedaz

Starosta Ostrołęcki, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” Oddział Produkcyjny Kurpie w Baranowie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce, Proboszcz Parafii Baranowo, Wójt Gminy Baranowo 
Zapraszają na XVII DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE I POWIATOWY DZIEŃ KUKURYDZY I MLEKA
pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika
Wojewody Mazowieckiego - Zdzisława Sipiera które odbędą się dnia 11 września 2016r
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie

Poradnia ,,MEDICUS” - istnieje ok. 20 lat - zaledwie kilkanaście km od Baranowa. Od 10 lat ja - Dariusz Kossakowski jestem jej kierownikiem i właścicielem. Po śmierci dr Ziai, dzięki staraniom Pana Wójta i Samorządu Gminnego Ośrodek Zdrowia w Baranowie nie został zamknięty.

2 września w Baranowie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której odsłonięto obelisk upamiętniający Henryka Lenarciaka – bohatera Solidarności, urodzonego właśnie w Baranowie.

Zaprtaszamy na Wyścig Kolarski w Dąbrówce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn. zm.) starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Strona 1 z 122
  • Brak postów do publikacji.